Utredning och utvärdering

Juridik för byggande och planering, kommunal verksamhet

Hyr en chef - interim management

 

Kosunen Eriksson Konsulting AB

Behöver du, eller den kommun du företräder, utvärdera möjligheterna att ändra markanvändning för att bygga eller få en rättsutredning?

Behöver den myndighet du företräder få en översyn av rutinerna för handläggning eller konkret genomförande av nya visioner och mål?

  • Du har en fråga som behöver utredas närmare, exempelvis om det finns juridiska hinder för att bygga bostäder eller lokalisera versamhet.
  • Du har funderingar kring att förändra en verksamhet eller önskar en översyn av hanteringen av ärenden och beslut.
  • Tillsammans tydliggör vi vad som ska utredas eller föändras. Jag tar fram förslag på omfattning och inriktning anpassat till dina behov.

 

Jag har

  • 25 års utredningserfarenhet och praktisk vana av att sammanställa yttranden till domstol och myndigheter
  • varit medförfattare i Boverkets allmänna råd "Boken om lov, tillsyn och kontroll",
  • genomfört organisationsöversyner och utrett administrativa processer samt drivit förändringsarbete i olika slags förvaltningar,
  • vana av att omvandla visioner och formella texter till praktiska exempel.

Kosunen Eriksson Konsulting AB

+ 46 705 712 956

kristiina@kosunen.se