Uppdrag

Juridik för byggande och planering, kommunal verksamhet

Hyr en chef - interim management

 

Kosunen Eriksson Konsulting AB

Uppdragen omfattar/har bland annat omfattat:

 

Processtöd/överklaganden

 • Överklaganden av detaljplan
 • Överklaganden av bygglov
 • Överklaganden/rättsutredningar avseende beslut om byggsanktionsavgift enligt PBL
 • Upprättande och granskning av avtal/kommunala uppdrag
 • Genomlysning av pågående EU-projekt/kommunalt uppdrag

 

Kommunjuridiska frågor

 • Torsås Kommun - löpande från och med hösten 2013 till och med hösten 2017.

Juridik: Analys- och utredningsstöd - Juridiska frågor (kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet- och sekretess, avtalsrätt, fastighetsrätt, plan- och bygglagstiftning, m.m.)

 

Hyr en chef

 • Vik. kommunchef i Alvesta (pågående sedan 26 augusti 2013 - till den 31 december 2014), därefter kommunchef 1 januari 2015 - 3 januari 2018.
 • Förvaltningschef, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun (november 2012- juli 2013)

 

Utbildning

 • Workshop/Plan- och byggprocess, fördjupning i sakfrågor och ärendeprocesser med Stadsarkitektavdelningen, Sölvesborgs kommun 20-21 september 2012.
 • SKL: utbildning "Förenkla - helt enkelt", medverkat som föreläsare under 2012 (18 januari Umeå, 20 januari Söderhamn, 26 mars Sigtuna, 16 april Knivsta och 23 oktober Karlshamn)
 • Strategic Impact Assessment, Kroatien, oktober 2011 (EU uppdrag)

 

Kosunen Eriksson Konsulting AB

+ 46 705 712 956

kristiina@kosunen.se