Kompetensutveckling

Juridik för byggande och planering, kommunal verksamhet

Hyr en chef - interim management

 

Kosunen Eriksson Konsulting AB

Behöver du eller dina medarbetare vidareutveckling inom exempelvis byggande eller kommunalrätt?

Du behöver öka kunskapen hos anställda i företaget, medarbetare i organisationen, förtroendevalda eller medlemmar i en förening. Det kan handla om byggande, planering samt kommunalrätt och förvaltningsrätt eller offentlighet och sekretess.

 

Vi träffas hos dig, utgår från din verklighet och tar tillsammans fram upplägg och omfattning.

 

Jag har drygt 25 års erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och enklare informationsinsatser. Jag har fördjupat mig i utbildningar om plan- och bygglagstiftning, kommunalrätt, förvaltningsrätt, frågor som rör ansvar för tjänstemän eller politiker. Eftesom jag deltagit i utvecklingen av flera regelverk kan jag bakgrunden och sammanhangen. Det gör att jag i mina utbildningar ser till att du får veta mer än vad regler och förarbeten visar.

Kosunen Eriksson Konsulting AB

+ 46 705 712 956

kristiina@kosunen.se